Sunday, June 13, 2010

Humpty Dumpty


When Neevah was younger I remember reciting Humpty Dumpty for her I got to the end and she looks at me and says 'Well thats not on' she didn't like the fact that they couldn't help Humpty it was ever so cute. Today we found out why no one could help poor Humpty....

Humpty Dumpty sat on a wall.
Humpty Dumpty had a great fall.

All the kings horses and all the kings men

Couldn't put Humpty together again.


We started by putting on a puppet show

You will need
Thin Card cereal box or similar
Marker Pen
Scissors
Wiggly Eyes
Blocks to build a wall
Toy People & Horses

To Make
1 .Draw a Humpty Dumpty finger puppet on the thin card and then cut it out - I used this for a template
2 .Draw Humpty some clothes3 .Stick on the Eyes and draw a smile and some hair4 .Build a block wall5. Now you are ready to put on your puppet show
Humpty Dumpty sat on a wall
Humpty Dumpty had a great fall

All the kings horses and all the kings men
Couldn't put Humpty together again

After the puppet show I asked her a few questions
Do you know why the kings men couldn't put Humpty together again? ... she did not know
What does Humpty look like?..... together we decided he looked like an egg
What happens when an egg falls off a wall? .... again she did not know

So we went outside to try it out
The Egg falling

Look it is cracked

Case Solved ... Humpty is like an egg and when he falls he cracks!
Neevah really enjoyed these activities but I would have to say her favourite part was pushing the egg off the wall so thank you Ooey Goey Lady for that idea.

3 comments:

Grandma said...

brillant!

Dinh Ha said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
64 nước cờ trên bàn thương lượng ebook
mbp là gì
thuyết erg
các nghịch lý nổi tiếng
chi square test là gì
nghệ thuật nói chuyện trước công chúng dale carnegie
định lý coase
học thuyết kỳ vọng của victor vroom
chiến thắng con quỷ trong bạn audio
điểm cân bằng nash

- Về rồi bàn một chút. Lần này xem ra tỉnh An Nguyên rất chú trọng hạng mục liên doanh này, có lẽ tốc độ xây dựng không chậm. Hơn nữa cơ sở vật chất của nhà máy sản xuất ô tô Tiểu Âu khá tốt, chỉ cần xây thêm mấy nhà xưởng là được, thiết bị chuyển tới là sản xuất. Nếu chúng ta đã quyết định thì phải lập tức haanfh động. Tôi dự định tuần sau sẽ quay lại An Đô.
Chu Quốc Bình nói thêm.

- Tôi còn tưởng anh phải chờ sang năm mới làm chứ.

- Bây giờ đến hết năm còn một tháng, tôi dự định phải xác định xem làm được ở đâu trước năm mới. Chờ khi khởi công thì tranh thủ trong vòng nửa năm là xây dựng xong nhà máy.
Chu Quốc Bình không do dự nữa, y nói:
- Còn anh thì sao?

- Tôi thì có khó gì? Nếu đã xác định xây dựng nhà máy ở An Đô, vậy anh làm nhà máy ở đâu thì tôi theo đó.
Hoa Hành Vân nói:
- Hay là chúng ta nói trước với Triệu Quốc Đống một câu.

- Hả? Tối hôm trước hai người gặp nhau sao?
Cổ Tiểu Âu mở to mắt mà nói.

- Ừ, anh đi ăn với giáo sư Bùi trường em ở nhà hàng Hoa Đình, ăn xong ra ngoài thì gặp Kiều San.
Triệu Quốc Đống nói:
- Sau đó anh liền cùng Kiều San đến quán nước của khách sạn Cẩm Giang, ở đó rất được, lúc nào rảnh thì mọi người tới ngồi một chút.

duyen kull said...

The war between humans, orcs and elves continues tank trouble . Lead your race through a series of epic battles, using your crossbow to fend off foes and sending out units to destroy castleshappy wheels . Researching and upgrading wisely will be crucial to your success! There are 5 ages total and each one will bring you new units to train to fight in the war for you cause.earn to die game Whatever you do, don’t neglect your home base because you cannot repair it and once it is destroyed, you lose! Age of War is the first game of the series and really sets the tone for the Age of War games earn to die for you. Also try out the Age of Defense series as it is pretty similar.
In this game, you start at the cavern men’s age, then evolvetank trouble game! There is a total of 5 ages, each with its units and turrets. Take control of 16 different units and 15 different turrets to defend your base and destroy your enemy.
The goal of the game also differs depending on the level. In most levels the goal is to reach a finish line or to collect tokens. Many levels feature alternate or nonexistent goals for the player. The game controls are shown just under gold mine. Movement mechanisms primarily include acceleration and tilting controls.
It consists of a total of 17 levels and the challenge you face in each level increases as you go up. unfair mario The game basically has a red ball that has to be moved across the various obstacles in its path to the goal.

 
Copyright 2009 House of Baby Piranha. Powered by Blogger
Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress by Wpthemesfree